Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.01.2020

Regionmøter i Trøndelag

Åpne møter

November betyr regionmøter i Trøndelag, også i 2019. Uke 46 er satt av til formålet og alle fiskere og andre interesserte er invitert, forteller daglig leder Marianne Sandstad i Fiskarlaget Midt-Norge.

Høstmøtene i Trøndelag har kjørt som en regional turne i mer enn 20 år, til Rørvik, Åfjord og Frøya.

Møtene startet som et samarbeid med Råfisklaget. Fra 2009 ble det etablert samarbeid med Bud og Hustad Forsikring som hadde en tilsvarende møterunde.

God deltagelse

I snitt deltar rundt 40 på hver av de tre stedene møtene holdes. Tema på møtene har stort sett vært informasjon og siste nytt fra de forskjellige organisasjonene som deltatt, samt tidsaktuelle tema som taretråling og sjøfartsdirektoratets sikkerhetskampanjer.

-Vi opplever dette som en god møteplass for fiskerne i Trøndelag. Møtene avsluttes for øvrig alltid med en matbit og det blir slik sett både en faglig og sosial arena, sier Marianne Sandstad.

Ser til ungdommen

De siste årene har møtedeltagerne også lagt opp til å få til møter også på de to regionale skolestedene.

-I år får vi dessverre ikke eget møte med elevene på Ytre Namdal vgs, fiske og fangst, fordi det kolliderer med utdanningsmesse. Men de er invitert til kveldsmøtet i Rørvik.

På Guri Kunna Vgs på Frøya skal vi treffe elevene som går fiske og fangst og holde eget møte for dem i skoletiden, forteller Sandstad.

Om møtene

Sandstad opplyser at også fiskekjøperne fra områdene som besøkes er invitert til å delta på møtene. De tre møtene legges opp over samme lest, der de ulike deltagende organisasjonene innleder i 10-15 minutter hver og deretter vil bli mulighet for spørsmål og innspill.

PS Det bes om påmelding til Marianne Sandstad (95 79 39 95) eller til Bud og Hustad Forsikring for å få et anslag på deltagerantall knyttet til serveringen.

Tider og dager for regionrunden i Trøndelag:

  • Kysthotellet på Rørvik tirsdag 12. november kl. 17.00
  • Fosen Fjordhotell, Åfjord onsdag 13. november kl. 17.00
  • Hotell Frøya, Sistranda torsdag 14. november kl. 17.00

Følgende organisasjoner deltar i år:

  • Bud og Hustad Forsikring
  • Norges Råfisklag
  • Norges Fiskarlag
  • Norges Fiskarlag, Mannskapsseksjonen
  • Norges Fiskarlag, Båteierseksjonen
  • Trøndelag Fylkeskommune
  • Fiskarlaget Midt-Norge