Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.10.2017

Refordeler på makrell

Fiskerimelding

Det blir refordeling i kystgruppens fiske etter makrell med virkning fra fredag etter at Fiskeridirektøren har kommet med meget rask respons på innspill fra Norges Fiskarlag.

Norges Fiskarlag bad fredag ettermiddag om justeringer i makrellfisket etter et møte i Fiskarlagets arbeidsutvalg. (se link til omtale her)

Fiskeridirektørens tilsvar kom med følgende avklaringer:

ENDRINGER I KYSTGRUPPEN SITT FISKE ETTER MAKRELL I 2017

Fiskeridirektøren har besluttet at det gjøres følgende endringer i kystgruppen sitt fiske etter makrell i 2017:
– Kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten for fartøy i garn- og snøregruppen med største lengde under 15 meter oppheves.
– Kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten for fartøy i kystnotgruppen under 13 meter største lengde oppheves.
– Fartøy med adgang til å delta med garn- og snøre med største lengde over 15 meter tildeles et maksimalkvotetillegg.

Maksimalkvotetillegget kan fiskes med not/ trål. Kvoteenheten for beregning av maksimalkvotetillegget settes til 14,658 tonn.

Endringene har virkning fra og med i dag fredag 20. oktober 2017.