Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
26.04.2018

Redusert rekekvote i sør

Enig om forvaltningen

Norge og EU er enige om endelig kvote for reker i Skagerrak og Nordsjøen på til sammen 8900 tonn for 2018. Det er også enighet om en ny forvaltningsplan for reker.

Det har denne uken vært to dager med forhandlinger om kvoten som forvaltes av Norge, samt av EU-landene Sverige og Danmark. Norge får om lag 62 prosent av totalkvoten, altså drøyt 5 500 tonn. 

Den midlertidige kvoten for 2018 ble satt til drøyt 10 000 tonn i fjor høst. Det internasjonale rådet for havforskning (ICES) kom nå i april med et kvoteråd på drøye 8 500 tonn.

Kvoten for 2018 settes altså litt høyere enn anbefalingen fra ICES, men likevel representerer forhandlingsresultatet en kvotenedgang på 15 prosent.

Partene ble også enige om en ny forvaltningsplan for reker. Dette er første gang partene har laget en slik plan. Både Norge og EU anser at dette vil bidra til å bedre forvaltningen av reker, melder Nærings- og fiskeridepartementet.

Norges Fiskarlag var i den norske forhandlingsdelegasjonen representert ved leder i Fiskerlaget Sør August Fjeldskår og daglig leder i Fiskerlaget Sør Erlend Grimsrud.