Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.10.2015

Redusert makrelleksport

Nedgang i september

Norge har eksportert sild, makrell og annen pelagisk fisk for 3,7 milliarder kroner hittil i år. Det er en nedgang på 6 prosent fra samme periode i fjor.

Hittil i år har Norge eksportert sild for 1,5 milliarder kroner. Det er en nedgang på 16 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år har Norge eksportert makrell for 1,6 milliarder kroner. Det er en nedgang på 7 prosent fra samme periode i fjor. Nederland er det største markedet for pelagisk fisk.

– Den reduserte eksportverdien er et resultat av redusert eksportvolum hittil i år, sier Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

I september ble det eksportert pelagisk fisk for 733 millioner kroner. Det er 21 prosent mindre enn i september i fjor. Det ble eksportert sild for 168 millioner i september. Det er på samme nivå som september i fjor. Makrelleksporten var 534 millioner kroner i september. Det er en nedgang på 28 prosent fra samme måned i fjor.

Nigeria største makrellmottaker

Hittil i år er det eksportert 143 000 tonn fryst hel makrell. Det er en reduksjon på 8 prosent fra samme periode i fjor. De største mottakerne av makrell har vært Nigeria, Nederland og Japan. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell har så langt i år vært på 10,52 kroner, noe som tilsvarer en reduksjon på 1 prosent fra samme periode i fjor.

I september ble det eksportert 51 000 tonn fryst hel makrell. Det er en reduksjon på 33 prosent fra samme måned i fjor. De største volumene har gått til Japan, Nederland og Kina.

Nederland største sildemarked i år

Det er eksportert 67 000 tonn fryst hel sild hittil i år. Det er en nedgang på 37 prosent fra samme periode i fjor. Nederland, Litauen og Polen har vært de største markedene i perioden. Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild var i perioden på 8,63 kroner per kilo, en økning på 21 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

I september ble det eksportert 9 000 tonn fryst hel sild, en økning på 14 prosent fra september i fjor. Det største volumet har gått til Ukraina.

Hittil i år er det eksportert 47000 tonn fryste sildefiletprodukter. Det er en nedgang på 29 prosent fra samme periode i fjor. De største markedene, målt i volum, har vært Polen, Tyskland og Litauen. Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter har vært 12,89 kroner per kilo. Det tilsvarer en økning på 16 prosent fra samme periode i fjor.

I september ble det eksportert 6000 tonn fryste sildefiletprodukter. Det er en reduksjon på 44 prosent fra september i fjor. De største volumene har gått til Polen og Tyskland.