Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
04.10.2017

Reduserer havneleie

Trondheim Havn

Etter henvendelse fra Norges Fiskarlag har Trondheim Havn valgt å senke sine priser for fiskernes havneleie. Avgiftene reduseres i to trinn fra nå i oktober og fra nyttår.

Norges Fiskarlag har blitt kontaktet av medlemmer som benytter Trondheim Havn som hjemmehavn med dokumentasjon som viser store prisforskjeller.

-Våre medlemmer i lokallaget har gjort en grundig jobb og kartlagt prisnivået langs kysten. Dette har vi kunnet ta videre i en dialog med Trondheim Havn, sier saksbehandler og jurist Bjørn Kvello i Norges Fiskarlag.

Grundig tallmateriale

Han er svært godt fornøyd med grunnlaget han fikk for å kunne ta kontakt med Trondheim havn.

-Forarbeidet fra våre medlemmer i Trondheimområdet har vist at det er en høy havneleie for fiskebåter uten at fiskerne kan se at dette gjenspeiles i tjenestetilbudet, sier Kvello.

I 2001 ble det en stor økning i leia på grunn av en oppgradering av havna i Ila til fiskebåthavn. Det har imidlertid skjedd en betydelig økning i leia fra 2012 til 2017. Det har i samme tid ikke vært noen oppgradering eller annet som kan forklare denne økningen.

Kysten kartlagt

Tor Ingar Austvik i Trondheimsfjorden Fiskarlag innhentet priser for de største byene fra Ålesund og til Tromsø (se vedlegg nederst). Disse viser en betydelig lavere leie enn Trondheim havn. Tromsø har høyeste leie av de kartlagte havnene. Likevel er prisen i Trondheim 130 % høyere enn i Tromsø.

-Jeg brukte en dag i telefonen med havnesjefene langs kysten for å kartlegge prisene. Bakgrunnen for å sette i gang var at vi i samtale med kolleger avklarte at det åpenbart er store lokale prisforskjeller. Jeg er derfor kjempefornøyd med at vi har kunnet bruke organisasjonen i denne saken og at det nå blir et positivt utfall i denne saken, sier Austvik.

I henvendelsen til Trondheim havn har Fiskarlaget vist til at fiskere som bor i byen fortøyer båtene utenbys mellom sesongene som følge av den høye havneleia. Ila fiskemottak er også bekymret for situasjonen siden dette kan føre til at både lokale fiskere og utenbys fiskere velger bort Trondheimsfjorden som fangstfelt, påpeker Fiskarlaget.

Riktig prising

Trondheim havn har i et svar uttrykt at Norges Fiskarlag har gjort en grundig jobb med å finne fram og sammenligne relevante priser fra ulike havner.

-En av målsetningene til Trondheim havn er å jobbe for et konkurransedyktig havnetilbud til våre brukere, og vi er derfor avhengig av tett og god dialog med våre brukere, sier maritim sjef Terje Robert Meisler.

-Vi har sett på de vedlagte havneprisene og ser at vår havneleie til fiskebåter er høy, sier den maritime sjefen i Trondheim Havn.

Havneadministrasjonen har i arbeidet med saken landet på at en reduksjon fra dagens avgifter for fiskebåtene må gjøres i to trinn. Det første er å bruke muligheten til å gi rabatt for perioden fra første oktober i år og ut året.

-Her ønsker vi at det sendes søknader om rabatt, slik at vi får gjort en god og rask vurdering. Deretter må vi få til en redusert havneleie inn i neste års regulativ, forklarer Terje Robert Meisler i Trondheim Havn.