Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
23.06.2017

Reduksjon av matsvinn

Signerer avtale

Regjeringen og den norske matbransjen er enige om å redusere matsvinnet i Norge med 50 prosent innen 2030. En avtale om tiltak og reduksjon undertegnes fredag 23. juni.

Matsvinn er både et miljøproblem og en utfordring for klimaet. Anslag viser at en tredel av all mat som produseres i verden, blir ødelagt eller kastet. Hvis matsvinn var et land, ville det hatt verdens tredje største utslipp av klimagasser.

Avtalen blir presentert og undertegnet av partene fredag 23. juni.

Disse er med

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen skal undertegne avtalen sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne, statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Frode Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra matbransjen undertegner Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening, NHO Hovedorganisasjonen, NHO Mat og Drikke, NHO Reiseliv, NHO Service, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening, Sjømat Norge, Virke Hovedorganisasjonen (Virke Dagligvare, Virke KBS, Virke Reise, Virke Service)

Fra Norges Fiskarlag er det generalsekretær Otto Gregussen som deltar og signerer avtalen.

Avtalen skal jevnlig evalueres, i 2020, 2025 og 2030.

Definisjon

«Matsvinn omfatter alle nyttbare deler av mat produsert for mennesker, men som enten kastes eller tas ut av matkjeden til andre formål enn menneskeføde, fra tidspunktet når dyr og planter er slaktet eller høstet.»

Som følge av denne definisjonen regnes som matsvinn når nyttbare deler av mat produsert for mennesker ender som blant annet dyrefôr.

Partene skal bidra til en best mulig ressursutnyttelse i hele verdikjeden. Selv om eventuelt svinn før slakte-/høstetidspunktet ikke regnes som matsvinn, skal bransjen likevel søke å innhente data for primærleddet og utføre tiltak som kan redusere svinn.

Under arrangementet i Oslo blir det for øvrig også gjort et poeng av matserveringen og opprinnelsen for maten. Det serveres enkel lunsj, som er overskuddsmat fra Kompass Mat.

  • Tid: 1200-1315
  • Sted: SoCentral i 5. etasje på Sentralen i Øvre Slottsgate 3 i Oslo.