Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.06.2018

Redningskursenes mor

Sogn og Fjordane 100 år

-Fiskerne i Sogn og Fjordane var pådrivere for det første redningskurset som ble modell for sikkerhetskursene som nå er obligatorisk i næringen. Dette er vi stolt over, sa leder Jarl Magne Silden i sin åpningstale til årsmøtet for 100-årsjubilanten i Florø.

Årsmøtet i Sogn og Fjordane Fiskarlag ble satt klokken 13 i ettermiddag og leder Jarl Magne Silden var naturlignok i det historiske hjørnet i sin åpningstale.

Han hyllet innsatsen til fiskerne som samlet seg og etablerte laget i oktober 1918, åtte år før Norges Fiskarlag ble stiftet.

På stiftelsesmøtet den 28. oktober møtte representanter fra 13 såkalte fiskeforeninger med 24 utsendinger.

Mange viktige saker

I den første 50 års perioden til laget ble det opprettet flere typer salgslag for fisk, sild, skalldyr og laks, samt etablert ishus og kjølelager og arbeidet med kai- og moloanlegg.

Silden viste til at fylkeslaget har vært et aktivt lag og kjørt fram viktige saker som opprettelse av skoler og kurs i navigasjon, maskin og stuertfag, samt radiokurs.

Redningskurset

Det var på et styremøte i april 1972 at det ble vedtatt å få i gang redningskurs. Dette kom opp etter ulykken med «Seilfjell» året før.

På det fire dager lange kurset deltok i alt 27 fiskere.  Den praktiske delen av kurset ble holdt i Ulvesundet ved Måløy med redningskrysseren Bergen Krets og linebåten Brattheim. Kurset ble ble svært realistisk. Det var storm og redningshelikopteret som skulle deltatt fra Sola fikk ikke lette på grunn av det dårlige været.

Fiskeriene

Lederen pekte også på at medlemmer i laget er de eneste i Norge som deltar i fisket etter tannfisk i Antarktisk, og at dette betegnes som en suksesshistorie.

Jarl Magne Silden påpekte at fiskerne innenfor pelagisk sektor ikke er heilt på linje med forskerne angående bestandene som sild og makrell.

-Vi som er på havet nærmest året rundt, ser at det er noe som ikke stemmer med det forskerne ser, sa Silden

Han uttrykte også glede over at de de tre siste årene har kommet til flere kystbåter i laget og han gleder seg også over at det er stor og ikke minst ung aktivitet i sjarkflåten.

Fellesskapet er viktig

-Det er tvingende viktig for alle fiskere i Norge å stå sammen for å møte framtidige utfordringer, både på sjø og land. Vi må bygge et sterkt Norges Fiskarlag, der alle blir hørt og en kan få til gode vedtak for å gjennomføre disse. Uten en sterk organisasjon fra bunnen av så vil dette ikke fungere, sa Silden.

Han utfordret til sterkere synlig engasjement fra alle som har sin hverdag på havet og pekte også på det langsiktige og gode arbeidet som er gjort for å rekruttere unge fiskere i Sogn og Fjordane.

Jubileumsfest

Under årsmøtemiddagen torsdag kveld skal 100-årsjubileet markeres ytterligere. Det skal dras historiske linjer og markeres at Henriette Skaar nå har startet opp i stillingen som daglig leder. Under møtet samarbeider hun med avtroppende daglig leder Oddmund Kvalheim, som de siste tiårene har vært den daglige eksponenten for å arbeide med rekruttering av unge fiskere inn i organisasjonen.