Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.12.2013

Reagerer med forundring

Om Nord-Norgemakrell

Norges Fiskarlag registrerer med forundring at Fiskeri- og kystdepartementet har avsatt 5.000 tonn makrell av den foreløpige norske totalkvoten, fø fordeling til de ulike flåtegruppene, til et fiske i Nord-Norge. Det framkommer ikke noe nærmere om bakgrunnen for denne avsetningen eller hvordan kvoten skal fordeles på et fiskeri.

Det var fredag denne saken ble gjort kjent fra departementets side.

Norges Fiskarlag reagerer med forundring i denne saken og vedlagte brev er sendt fredag ettermiddag.

FKDs pressemelding om kvoteavsetningen på 5 000 tonn makrell