Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
20.12.2013

Rapportkrav for tare

Nye krav fra 1. januar

Fiskeridirektoratet innføer elektronisk rapportering for tarehøstere fra 1. januar 2014. Alle fartøy som driver høsting av tare, og fartøy som mottar slik fangst, blir pålagt posisjons- og elektronisk rapportering av fangst. Fiskarlaget mener dette er et positivt grep.

I en melding fra Fiskeridirektoratet heter det at bakgrunnen for kravet er at direktoratet ønsker å følge opp tareforvaltningen på en god og effektiv måte på lik linje med annen høsting fra havet.

-Dette er helt i tråd med Fiskarlagets argumentasjon i denne saken, opplyserr senioprrådgiver og saksbehandler Elling Lorentsen.

-Vi har vært opptatt av at tarehøstingen må skje med samme gode forvaltningsgrep som innefor fiskeriene, så fra vår side kan vi ikke reagere annet enn positivt, sier Lorentsen.

I meldingen fra direktoratet vises det også til at de nødvendige endringer i forskriften om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy etter all sannsynlighet blir vedtatt i midten av januar 2014 av Fiskeri- og kystdepartementet.

Bildet til denne saken er av fartøyet «Stortaren» tatt av Scanfishphoto.