Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.06.2020

Rakett på Andøya

20. eller 21. juni

Det meldes om en ny rakettoppskyting på Andøya. Andøya Space Center (ASC) varsler om fareområde i dagene 20.- 21. juni.

Andøya Space Center informerer om etablering av fareområde nordvest for Oksebåsen. Oppskytningen skjer i perioden 08:00–18:00 en av de to varslede dagene, 20. eller 21. juni.

Fareområdet er nordvest for Andøya/Oksebåsen definert som en sektor med origo i utskytningsrampens koordinater:

  • N69°17’40’’ – E16°01’11’’.
  • Rettvisende peiling: 290°-350°.
  • Sektorens lenge: 5 nautiske mil.

Andøya Space Center anmoder maritim trafikk om å være oppmerksom på det annonserte fareområdet, og være behjelpelig med å holde området ledig i den korte perioden som er nødvendig for oppskytningen.

Oppdateringer vil komme på www.andoyaspace.no, melder ASC.