Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.06.2020

Rakett på Andøya

13. eller 14. august

I uke 33 blir det en ny rakettoppskyting på Andøya. Andøya Space Center (ASC) varsler om fareområde i dagene 13. og 14. august. Fareområdet er likt det som har vært ved flere av de foregående oppskytingene i sommer.

Andøya Space Center informerer om etablering av fareområde nordvest for Oksebåsen.

Oppskytningen skjer en gang i perioden 08:00-18:00 en av de to varslede dagene, 13. eller 14. august.

Fareområdet er nordvest for Andøya/Oksebåsen definert som en sektor med origo i utskytningsrampens koordinater: N69°17’67’’ – E16°01’18’’. Rettvisende peiling: 290°-350°. Sektorens lenge: 5 nautiske mil.

Andøya Space Center anmoder maritim trafikk om å være oppmerksom på det annonserte fareområdet, og være behjelpelig med å holde området ledig i den korte perioden som er nødvendig for oppskytningen.

Oppdateringer vil komme på www.andoyaspace.no.