Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
01.12.2021

Positivt – vil ha mer

Landstrøm

–Dette er en positiv nyhet, men som næringsorganisasjon ønsker vi mer fart i landstrømetableringen. Det sier Fiskarlagets generalsekretær til at fryseterminalen i Tromsdalen er en av fem havner som får Enova-støtte til landstrøm.

Enova melder onsdag at Troms Fryseterminal i Tromsdalen er tildelt drøyt to millioner kroner i støtte til utbygging av landstrømanlegg. I denne tildelingen var det i alt fem nye landstrømprosjekter som fikk 44,5 millioner kroner i Enova-støtte.

Dette var Enovas tolvte utlysing for investeringsstøtte til landstrøm siden 2016. Gjennom disse rundene har Enova gitt støtte til 114 landstrømprosjekter med over 800 millioner kroner. Oslo Havn og landstrømanlegg til cruisetrafikken fikk mest i denne siste tildelingen.

– Enova arbeider for omstillingen til lavutslippssamfunnet. Landstrøm er i så måte et viktig steg i retning av utslippsfri sjøtransport. Det er ekstra gledelig å kunne bidra til at cruisetrafikken inn til hovedstaden reduserer sine utslipp, sier markedssjef Gunnel Fottland i Enova.

For lite – for sakte

Norges Fiskarlag har i mange år argumentert for at tempoet må opp på landstrømsatsingen.

– Alle fremskritt på dette området er positive, men det skjer for lite og for sent, særlig knyttet til anlegg som kan brukes av fiskeflåten, påpeker Sverre Johansen.

Generalsekretæren deltok sist måned på konferansen Klimamarin, og landstrøm var der ett av temaene han tok opp knyttet til næringens behov for tilrettelegging for å kunne tre inn i det grønne skiftet.

– På dette området mener Fiskarlaget at fremdriften er for svak all den stund gevinsten vil være stor fra første dag. Vi utfordrer derfor til enda mer satsing i havner med stor grad av fiskeriaktivitet, sier Sverre Johansen.

Han peker på at alle deler av fiskeflåten har behov for strøm når de ligger til kai. Dette alene vil bidra til å ta ned fartøyenes behov for å produsere egen strøm om bord. I tillegg vil økt landstrømkapasitet kunne lade fartøy som etter hvert får batterikapasitet for elektrisk fremdrift.