Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
09.06.2015

Positivt om deltagerloven

Fortsatt fiskareid flåte

– Politikerne har gitt viktige signaler om fremtiden for norsk fiskerinæring. Dette sier leder i Fiskarlaget Kjell Ingebrigtsen om det politiske flertallet for fiskareid flåte.

Flertallet på Stortinget er for å opprettholde deltagerloven. Det er flertallet i næringskomiteen som før helgen slo dette fast da komiteen behandlet sin innstilling til departementets forslag til endringer i deltakerloven. Politikerne på Stortinget er i hovedsak enige om de fleste momentene, bortsett fra kravet til aktivt eierforhold til fiskefartøyer, omtalt som aktivitetskravet.

I en kommentar sier Aps fiskeripolitiske talsperson, Ingrid Heggø at det nå er slått fast at nasjonalitetskravet i deltakerloven skal opprettholdes. Politikerne har foreslått en liten innstramming i reglene, men det aller viktigste er at det er et klart flertall for at det ikke skal endres på deltakerloven, sier Heggø til Fbfi.no.

Kjell Ingebrigtsen sier næringskomiteens innstilling viser at fiskernes argumenter har fått gjennomslag.

– Vi tror, som det også kommer frem i næringskomiteens arbeid, at en endring av aktivitetskravet ville satt loven under press på en måte som kunne føre til en oppsmuldring av norsk fiskerinæring og tap av norsk kontroll med ressursene.

– Næringskomiteens innstilling og flertall gir oss også grunnlag for å forvente at behandlingen av Sjømatindustriutvalgets rapport allerede nå er avklart på dette punktet og dermed at deltagerlovens prinsipper ligger fast, sier Kjell Ingebrigtsen.