Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
10.09.2018

Positive signal

Sp vil fangste mer

Ola Borten Moe tar til orde for økt fangst av sjøpattedyr. – Nestlederen i Senterpartiet adresserer en utfordring vi må jobbe mye med fremover, sier Fiskarlagsleder Kjell Ingebrigtsen.

Ola Borten Moe sier i VG i dag at han mener det er et stort potensial for økt uttak av sjøpattedyr. Han viser til at det er beregnet at sel, tannhval og bardehval alene tar rundt fire millioner tonn i Grønlandshavet og Norskehavet og rundt fem millioner tonn i Barentshavet per år.

Ingebrigtsen gir ros

– Vi har som næring i en årrekke pekt på utfordringen knyttet til sjøpattedyr. Våre medlemmer rapporterer om økte forekomster og vi hilser derfor denne typen debatter velkommen, sier Kjell Ingebrigtsen.

Som leder i Norges Fiskarlag mener han det er positivt at temaet nå så tydelig blir løftet opp på den politiske agendaen.

– Jeg vil gi Senterpartiet ros for dette og understreke at vi som næring, til liks med fiskeriministeren, ser på sjøpattedyr som en legitim matressurs på lik linje med andre ressurser. Vi er for forskning og utvikling på alle nivå knyttet til det maritime, herunder sjøvekster og restråstoff fra fiskeri. Når det gjelder sjøpattedyr er det likevel ekstraordinært viktig å være oppmerksom på hvilken rolle disse dyrene har og at vi har god forskning og en plan for hvordan forvaltningen av disse bestandene legges opp siden de i så stor grad er konkurrenter med oss mennesker om fisken i havet, understreker Kjell Ingebrigtsen.