Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.11.2019

Politikerskam fra Grytten

Ny-ord i årsmøtetale

Leif Egil Grytten laget et ny-ord til politikerne i sin tale til årsmøtet i Møre og Romsdal. «Politikerskam» – og hans oppfordring til næringen om å tenke seg godt om når det er gode tider kan du lese i denne saken.

Det 104. årsmøtet i Møre og Romsdal holdes torsdag og fredag ved Scandic Parken i Ålesund.

Styreleder Leif Egil Grytten oppfordrer om å planlegge godt i gode tider:

– Både vi næringsutøvere og politikere har ganske dårlig hukommelse. Vi glemmer nedturene, og gjør disposisjoner i oppgangstider som ikke alltid tåler nedgangstider. Ting forandrer seg fort og selv oss med lite korttidsminne husker priskollapsen innen hvitfisk for 5-6 år siden. Nå får vi over 40 kr kg for frossen HG torsk, men da var det bare 13 kr for akkurat samme vare. Dette kan fort bli en realitet igjen, sa Grytten i sin tale.

Han satte av god tid til å kommentere regjeringens kvotemelding og hadde lite til overs for at staten skal drive med kvoteutleie:

– I meldinga har staten lagt klare politiske føringer på at staten skal ta inn inntekter fra fiskerinæringen, ved å trekke inn kvoter som de skal leie ut igjen. Jeg må si jeg ble overrasket når en sånn ordning foreslås av en borgerlig regjering. Å trekke inn kvoter fra private, minner mest om regimer vi ikke sammenligner oss med. Jeg må innrømme at jeg så både hammer og sigd da jeg lukket øynene en liten stund. Dette er jo ressursrente, som alle regjeringspartier har landsmøtevedtak på å være imot, poengterte han.   

Han var også innom Trænarevet og vindkraft til havs, samt at det nye ordet politikerskam ble introdusert i forbindelse med omtale av Stad skipstunnel. Både dette og oppfordringer om å stå sammen i organisasjonen eller ende med å: «….henge sammen eller bli hengt hver for oss» – kan du lese i vedlegget du finner nederst i denne saken.

I løpet av årsmøtet blir det for øvrig flere spennende gjesteinnlegg, blant annet fra Mats Grimstad, Janita Arhaug og fiskeriminister Harald Tom Nesvik. Temaene spenner fra hvordan fiskeflåten skal møte det grønne skiftet til hvordan vi skal øke verdiskapningen i fangstleddet.