20.04.2023

Tor Bjørklund Larsen

Tor Bjørklund Larsen har siden oktober 2014 arbeider med miljøsertifisering og bestandsforvaltning i Norges Fiskarlag.
Stillingen er et samarbeidsprosjekt mellom salgslagene, Norges Sjømatråd og Norges Fiskarlag. 
 
Tor jobber med følgende saksområder:
  • Miljøsertifisering i fellesprosjekt med Norges Sjømatråd og Norsk Villfisk
  • Internasjonale standarder og sertifisering
  • Øvrige saker knyttet til bærekraft.