20.04.2023

Synnøve Liabø

Synnøve har vært ansatt som fagsjef i Fiskarlaget siden 2022.

Fra tidligere har hun erfaring fra arbeid med ressursforvaltning, nasjonale og internasjonale fiskerireguleringer gjennom 20 år i Fiskeridirektoratet.

I Fiskarlaget arbeider hun med et bredt spekter av saker knyttet til næringsøkonomi, skatte- og avgiftspolitikk, markedsadgang, ressursforvaltning og reguleringer:

•    Kvote- og reguleringssaker i hvitfisksektoren og pelagisk sektor
•    Kvotesystem generelt (ressursfordeling, strukturpolitikk)
•    Internasjonale kvoteforhandlinger og ressursforvaltningsspørsmål
•    Ressursbiologiske spørsmål
•    Skattespørsmål generelt, ressursrente, NOx, CO2 mv
•    Markeds- og handelsbetingelser (WTO)

Hun har kontorsted i Bergen sammen med ansatte i Sør-Norges Fiskarlag og Fiskebåt.