20.04.2023

Sverre Johansen

Generalsekretæren i Norges Fiskarlag er øverste administrativt ansatte.

Sverre Johansen tiltrådte som generalsekretær 16. august 2021.

Han er utdannet fiskerikandidat og har i tillegg en grad i statsvitenskap. Han har tidligere vært avdelingsdirektør i daværende Fiskeri- og kystdepartementet med ansvar for ressursforvaltning, kontroll og internasjonale fiskeriforhandlinger. Før ansettelsen hos oss var Sverre Johansen leder i avdeling for handel og industri i bransjeorganisasjonen Sjømat Norge, der han hadde sektoransvar for fiskeindustri, markedsadgang og handelspolitikk. Han har arbeidet mye med førstehåndsomsetning, fiskerireguleringer og andre nærings- og handelspolitiske spørsmål, i tillegg til økonomiske rammevilkår for sjømatnæringen.