20.04.2023

Øyvind Tverå

 Øyvind Tverå har siden 2012 jobbet som rådgiver i informasjonsavdelingen.
Øyvind jobber med drift av Fiskarlagets IKT-systemer og med informasjonsformidling og har følgende ansvarsområder:
  • IKT-koordinering
  • Brukerstøtte og support
  • Nettside
  • Medlems-app
  • Sosiale medier