20.04.2023

Ole Morten Sorthe

Ole Morten Sorthe har vært ansatt i Møre og Romsdal Fiskarlag siden 1998, først som sekretær (rådgiver) og så som daglig leder fra 2000. Foruten å lede kontoret administrativt, har Sorthe hatt et særlig saksbehandlingsansvar på regulerings-, økonomisk- og fiskeripolitiske saker ved kontoret.

Han er fra 01. september 2023 avdelingsleder ved Sør-Norges Fiskarlags kontor i Ålesund. Sør-Norges Fiskarlag dekker kysten fra Møre og sørover og ble etablert fra 01.01.23 som ett av Norges Fiskarlags tre medlemslag.