20.04.2023

Marit Hiim Haugseth

Marit Hiim Haugseth er utdannet statsviter fra London School of Economics and Political Science, har tidligere erfaring fra politikken så vel som offentlig sektor.
 
Marit har  jobbet i Norges Fiskarlag siden 2016 og har følgende arbeidsområder:
–    Norsk – russisk fiskerisamarbeid
–    Samfunnskontakt
–    Medlemskontakt
–    Marin forsøpling
–    I tillegg her hun, sammen med Hanna Bakke-Jensen, podkastvertinne for Fiskarlagets podkast «Jeg kan ingenting om fisk» og
–    Hovedtillitsvalgt for «Fiskarorganisasjonenes Funksjonærforening»