20.04.2023

Marit Hiim Haugseth

Marit Hiim Haugseth har siden august 2016 ledet Norges Fiskarlags Russlandsprosjekt.
Prosjektet ble etablert i 2006 som et nært samarbeid med to russiske fiskeriorganisasjoner i Murmansk, og er medfinansiert av Utenriksdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.
Hovedhensikten er å utvikle samarbeid og dialog og bidra til å styrke kontakt mellom næringene på begge sider av grensen.
 
Marits arbeidsoppgaver er:
  • Prosjektleder
  • Ansvarlig for det norsk-russisk samarbeidet

 

Hun arbeider også med:

  • Marin forsøpling
  • Samfunnskontakt