20.04.2023

Maria Pettersvik Arvnes

Maria Pettersvik Arvnes er utdannet marinbiolog og var før ansettelsen i Fiskarlaget i to perioder i Miljødirektoratet, samt i SALT Lofoten med ansvar for blant annet forvaltningsplaner og prosjekt knyttet til mikroplast.

Hun startet i Fiskarlaget i september 2021 og arbeider med:

  • saker knyttet til petroleumsvirksomheten hvor fokus er å ivareta fiskeri-interessene
  • helhetlige forvaltningsplaner av våre havområder
  • sameksistens mellom fiske og annen virksomhet på sjøen, som havvind, kabler mv
  • saksområder knyttet til marin forsøpling, tap av fiskeredskaper, miljøkrav, avfall mv
  • forvaltning av tang og tare