20.04.2023

Arnstein Næss

Arnstein Næss (40) er fra Smøla og ble valgt inn på Landsmøtet i 2023.

Sammen med tvillingbroren drifter han rederiet Brødrene Næss AS som har tre fiskeriregistrerte fartøy i kystflåten. 6-metringen Glimt, en nyervervet 10-metring som får navnet Trygg, og 18-metringen Bjørnstein.

Hovedsakelig driver de vinterfisket etter torsk på Finnmarka og har fjorten sesonger bak seg med Tufjord som base, like lenge som de har eid båt sammen. Når høsten kommer rigger deg seg om og fisker etter krabbe utenfor Smøla.

Arnstein har kone og tre barn på 15, 21 og 23 år.

Arnstein har i en årrekke vært en aktiv tillitsmann for Fiskarlaget, både som leder for Sør-Smøla Fiskarlag og i styret for tidligere Møre og Romsdal Fiskarlag.

Hos Norges Råfisklag har han vært styremedlem siden 2020, etter først ha vært vara noen år. Tilsvarende har han vært vara i landsstyret i Norges Fiskarlag noen år, inntil han høsten 2023 ble valgt inn som fast representant.

-Jeg brenner for at den mindre fiskeflåten skal ha det bra, og det betyr at de må ha gode rammevilkår, sier Arnstein.

Alle som kjenner den engasjerte fiskeren vet at han gjerne inviterer politikere og andre interesserte til brygga si for en kaffe og gode diskusjoner om fiskeri.