08.08.2023

Karoline Hasti Rutle

Karoline Hasti Rutle er fra Arna ved Bergen og har kontorsted i Bodø. Hun startet opp i stillingen 7. august 2023.

Karoline skal arbeide med flere fagdisipliner for medlemmene i Nord, både plan- og arealsaker og reguleringssaker vi bli signert den nye medarbeideren.

Bakgrunn: Våren 2022 fullførte hun en mastergrad innen fiskeribiologi og forvaltning ved Universitet i Bergen.

I løpet av utdannelsen har Karoline fullført en bachelor i biologi ved Universitet i Bergen. I denne perioden var hun også på utveksling til University of Queensland i Australia.