20.04.2023

Kåre Heggebø

Kåre Heggebø ble valgt til leder av Norges Fiskarlag på Landsmøtet i 2021.

Han har vært andre nestleder i hele perioden Kjell Ingebrigtsen var leder, fra 2013-2021.

Kåre er yrkesfisker fra Ølen i Rogaland, han driver en kystsjark innenfor pelagisk sektor sammen med kona Karin .