20.04.2023

Joakim Martinsen

Joakim Martinsen har vært ansatt i Norges Fiskarlag siden 2007.

Han er nautisk utdannet (VK III nautisk linje) og Fiskerikandinat fra NFH/UiT (fiskeriteknologi/økonomi), har arbeidserfaring fra ringnot og pelagisk trål, har jobbet for FHF med fartøy- og redskapsteknologi, hatt ulike roller i Norges Fiskarlag, men jobber nå med maritime spørsmål for organisasjonen.

•    Regelverk og samarbeid med Sjøfartsdirektoratet (fartøy og bemanning)
•    Sjøsikkerhet
•    Fartøyutvikling
•    Grønn omstilling i fiskeflåten