01.09.2023

Janita Arhaug

Janita startet i sin stilling som daglig leder for Sør-Norges Fiskarlag 1. september 2023. Hun har kontorsted i Ålesund.

Janita Arhaug arbeidet i perioden 2005-2014 som rådgiver i tidligere Møre og Romsdal Fiskarlag. Hun skal nå lede de til sammen seks ansatte i det nyetablerte Sør-Norges Fiskarlag (etabl fra 01.01.23).

Janita har, foruten 10 år som fisker, bakgrunn fra arbeid i det nasjonale rekrutteringsprosjektet Sett Sjøbein, og som prosjektleder fiskeri i den marine klyngen NCE Blue Legasea.