20.04.2023

Jan Petter Børresen

Jan Petter ble valgt inn på Landsmøtet i 2021.

Han er også leder i Mannskapsseksjonen