20.04.2023

Jan Birger Jørgensen

Jan Birger Jørgensen har jobbet i Fiskarlaget siden 1994, og har vært assisterende generalsekretær siden 2005.

Jan Birger har foruten det administrative instruksansvaret som følger stillingen ansvar for følgende fag- og saksområder:

• Koordinerings- og kvalitetssikringsansvar for saksområdene under fagområdet ressurs
• Kvote- og reguleringssaker i pelagisk sektor
• Struktur- og konsesjonsspørsmål i flåten
• Kvotefordelingsspørsmål
• Lovverk til utøvelse og deltakelse i fiske
• Internasjonale kvoteforhandlinger og ressursforvaltningsspørsmål
• Ressursbiologiske spørsmål