12.09.2023

Ida Sandvik

Ida er fra Tromsø, der hun også tok sin jus-utdannelse og hun skal også ha kontorsted i hjembyen.

Hun kommer fra jobb i Fiskeridirektoratet og startet i sin stilling mandag 11. september 2023.

Den nye medarbeideren i Nord Fiskarlag skal arbeide med ressurs- og reguleringssaker.