20.04.2023

Henriette Skaar

Henriette arbeider fra 1. januar 2023 med jus og organisasjon i Norges Fiskarlag

Hun har  kontorsted i Måløy, der hun også vil bidra til å gi bistand til medlemmer i Sør-Norges Fiskarlag. Fram til 1.1.23 arbeidet hun i Sogn og Fjordane Fiskarlag som daglig leder.