20.04.2023

Erling Holmeset

Erling Holmeset har jobbet i Norges Fiskarlag siden 1986, først som sekretær (1986–1989), og deretter avdelingsleder (1989–1998), og siden 1998 har han vært økonomisjef.

Erling er utdannet fiskeriøkonom ved Nordland distriktshøgskole i Bodø.

Erling jobber med følgende fag- og saksområder:

• Ansvar for økonomifunksjonen i Norges Fiskarlag og Fiskarlagets Servicekontor AS, herunder organisasjonens felles finansieringsmodell, internkontroll, risikostyring og
  det juridiske for fagområdet
• Ansvarlig for rapportering-, budsjettering og prognose, og analyse av økonomiske resultater
• Saksbehandling næringsøkonomiske saker