20.04.2023

Linne Lending

Linne er fra Solund og representerer Sør-Norges Fiskarlag i Landsstyret.

Hun er daglig leder for Lending Rederi. Allerede som 16-åring ble hun engasjert i familierederiet som ble stiftet i 1995, og utover 2000-tallet var hun selskapets styreleder.

Hun fant seg raskt til rette i administrasjonen, og siden 2016 har hun altså vært daglig leder for rederiet. I starten drev de med garn og notfiske fra mindre sjarker, mens de nå driver fiske med not/snurrevadfartøyene Sulebas og Sulehav.

Med de to fartøyene fisker de hovedsakelig etter sild, makrell, torsk og sei fra Bjørnøya i nord, nedover til den sørlige delen av Nordsjøen, og vestover til Shetland. De er totalt 22 ansatte i rederiet, på sjø og land.

Selv om Linne har funnet sin plass administrativt, passer hun på å komme seg på sjøen så snart hun har anledning. Det blir et par turer på havet hvert år.

-Det er viktig at vi som jobber administrativt også er med på havet og får førstehånds kunnskap om det som skjer om bord, sier hun.

Tidligere var Linne aktiv kommunepolitiker, men etter hvert som engasjementet for Fiskarlaget tok mer og mer tid har hun valgt å prioritere organisasjonsarbeidet.

Og hun har god støtte fra mann og barn. Sammen med Magnar, som er skipper på Sulebas, har de tre barn som alle satser på fiskeri som levevei.

De to guttene på 19 og 27 år er begge om bord, den yngste som lærling og den eldste som skipper på Sulehav. Den mellomste i søskenflokken, ei jente på 25 jobber som fisker, samtidig som hun studerer administrasjon, HR & Ledelse, et fagfelt som også er viktig i rederidriften.