20.04.2023

Eli-Kristine Lund Dahl

Eli-Kristine Lund Dahl er fra Medkila i Harstad og er fiskerikandidat fra universitetet i Tromsø. Som rådgiver arbeider hun med hele bredden av saker og oppgaver for fiskerne i nord.

Hun startet i daværende Fiskarlaget Nord 1. august 2018.

Eli-Kristine har siden 2011 studert og arbeidet med fagemner knyttet til fiskeri. I arbeidet med sin bachelorgrad hadde hun hovedfokus på ressursforvaltning, og masteroppgaven skrev hun knyttet til «trivselsparadokset» som ble funnet i Fiskerhelseundersøkelsen til SINTEF.

Der analyserte hun funnene som viser at kystfiskerne trives godt, til tross for at yrket både er utsatt for risiko og er fysisk krevende. Hun arbeider for øvrig nå også med artikkelstoff om masteroppgaven til det vitenskapelige tidsskriftet Marine Policy.

Hun har også tatt masteremner i kystsoneplanlegging og forvaltning, og enkeltfag om Norge-Russland-politikk, samt et ekstra fagemne om arktiske fiskerier ved Memorial University of Newfoundland.

Eli-Kristine har tidligere arbeidet som rådgiver i både Region Sør og Region Nord i Fiskeridirektoratet. Der har hun hatt oppgaver knyttet til fiskarmanntallet, ervervstillatelser, plansaker og innsamling av fiskeridata.