20.04.2023

Bjørn Kvello

Bjørn Kvello ble ansatt som juridisk seniorrådgiver i Norges Fiskarlag i mai 2012, og har siden november 2020 jobbet som advokat i Norges Fiskarlag.

Bjørn bistår medlemmer i juridiske spørsmål på en rekke områder som har betydning for medlemmene. Det gjelder blant annet følgende saker:

  • alle typer saker mot fiskerimyndighetene 
  • forsikringssaker
  • erstatningssaker
  • reklamasjonssaker etter kjøp/reparasjon av fartøy
  • straffesaker