20.04.2023

Bjørn Kåre Steinnes

Bjørn Kåre Steinnes er utdannet innen økonomi og administrasjon fra Høgskolen i Ålesund, og har også allsidig bakgrunn fra fiskefartøy og er utdannet kystskipper fra Fræna videregående skole, avd. Aukra.

Bjørn Kåre Steinnes startet i stillingen som rådgiver 20. august 2019.