Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
06.01.2014

Pelagisk nedgang

Sesongsvingning

Norge eksporterte sild, makrell og annen pelagisk fisk til en verdi av 1,5 milliarder kroner i oktober. Det er en nedgang på 208 millioner, eller 12 prosent, fra oktober i fjor.

Hittil i år er det eksportert sild, makrell og annen pelagisk fisk fra Norge for 5,3 milliarder kroner. Det er en nedgang på 8 prosent fra samme periode i fjor.

Norge har eksportert sild for 1,6 milliarder kroner hittil i år. Det er en nedgang på 13 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Hittil i år har Norge eksportert makrell for 2,9 milliarder kroner, en nedgang på 12 prosent fra samme periode i fjor. Nederland er det største markedet for pelagisk fisk, foran Japan og Kina.

– Redusert kvote gjør at eksportvolumet faller, men oppveies delvis av økt pris. Utfordrende markedsadgang i viktige pelagiskmarkeder som Kina, Nigeria og Russland har påvirket eksporten i 2015, sier analytiker Paul Aandahl i Norges sjømatråd.

Det ble eksportert sild for 173 millioner kroner i oktober. Det er en økning på 39 prosent fra samme måned i fjor. I oktober ble makrelleksporten redusert med 17 prosent til 1,3 milliarder kroner.

Japan største makrellmottaker

Hittil i år er det eksportert 264 000 tonn makrell. Det er en reduksjon på 14 prosent fra samme periode i fjor. De største mottakerne av makrell har vært Japan, Nederland og Kina. Makrellen som sendes til Kina, bearbeides der og går hovedsakelig videre til konsum i Japan. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell har så langt i år vært på 10,62 kroner. Det er en økning på 3 prosent fra samme periode i fjor.

I oktober ble det eksportert 121 000 tonn fryst hel makrell. Det er en nedgang på 21 prosent fra samme måned i fjor. De største volumene gikk i oktober til Japan, Kina og Nederland.

Sterk vekst i eksporten av makrellfilet

Eksporten av makrellfilet var i oktober på 732 tonn, en økning på 72 prosent fra i fjor. Hittil i år er eksporten økt med 86 prosent til fem tusen tonn. Viktigste markeder for makrellfilet er Sverige, Sør-Korea og Japan.

Ukraina største sildemarked hittil i år

Hittil i år er det eksportert 72 000 tonn fryst hel sild. Det er en nedgang på 37 prosent fra samme periode i fjor. Ukraina, Nederland og Litauen har vært de største markedene i perioden. Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild så langt i år er på 8,62 kroner per kilo. Det er en økning på 22 prosent fra tilsvarende periode i fjor.

I oktober ble det eksportert 7 000 tonn fryst hel sild. Det er en nedgang på 29 prosent fra oktober i fjor. De største volumene har gått til Litauen og Kasakhstan.

Hittil i år er det eksportert 53 000 tonn fryste sildefiletprodukter. Det er en nedgang på 25 prosent fra samme periode i fjor. De største markedene målt i volum har vært Polen, Tyskland, og Litauen. Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter så langt i år er på 13 kroner. Det er en økning på 18 prosent sammenlignet med samme periode i fjor.

I oktober ble det eksportert 6 000 tonn fryste sildefiletprodukter. Det er en nedgang på 67 prosent fra oktober i fjor. De største volumene gikk til Polen og Tyskland.