Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Pelagisk nedgang

18 prosent ned

Norge eksporterte pelagisk fisk for 6,5 milliarder kroner i 2013. Dette en nedgang på 18 prosent fra året fø. Eksporten av sild var på 3,1 milliarder i 2013, en nedgang på 26 prosent fra året fø. Makrelleksporten var på 2,9 milliarder kroner som er en nedgang på fire prosent.

– Nedgangen i eksportverdien er i hovedsak et resultat av lavere kvote og lavere priser på sild, sier senioranalytiker Kristin Lien i Norges sjømatråd.

Russland er det støste markedet for pelagisk fisk i 2013 med Japan, Kina og Litauen på de neste plassene.

– Mens makrellmarkedene i Asia har styrket seg, taper vi eksport til de tradisjonelle sildemarkedene i Øst-Europa og EU, sier Lien.

Russland støste sildemarked

Russland er det støste markedet for norsk sildeeksport. Norge eksporterte i 2013 sild for 795 millioner kroner til Russland. Til Litauen eksporterer vi sild for 381 millioner, og Tyskland tar tredjeplassen på lista med 368 millioner.

Det ble eksportert 211 000 tonn fryst hel sild i 2013, en økning på tre prosent. Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild var i 2013 på 7,28 kroner, noe som er en nedgang på åtte prosent fra året fø.

Det støste markedet for fryst hel sild er Russland med 77 000 tonn, noe som er en økning på 29 prosent. Deretter kommer Ukraina på 40 000 tonn, som er 32 prosent ned og Litauen med 36 000 tonn, som er 38 prosent opp sammenlignet med året fø.

Det er eksportert 101 000 tonn fryste sildefiletprodukter i 2013, en nedgang på 24 prosent. Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter har i 2013 vært på 12,18 kroner, og det er en nedgang på 15 prosent fra 2012.

Det støste markedet for fryste sildefiletprodukter er Tyskland med 27 000 tonn, noe som er en nedgang på 42 prosent. Deretter kommer Russland på 22 000 tonn, som 25 prosent ned og Polen med 17 000 tonn, som er en nedgang på fem prosent sammenlignet med året fø.

Japan støste makrellmarked

Japan var i 2013 det støste makrellmarked for Norge, med 685 millioner kroner. Dette er en økning på 21 prosent fra 2012. Kina tar andreplassen med 570 millioner kroner etter en økning på 14 prosent. Samlet tilsier dette at omtrent 40 prosent av makrellen ender opp til konsum i Japan. Sø-Korea, Tyrkia og Russland tar de neste plassene på lista over Norges støste makrellmarked.

Det er eksportert 243 000 tonn fryst hel makrell i 2013, som er en nedgang på åtte prosent. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell har i 2013 vært på 11,26 kroner noe som tilsvarer fem prosent fra 2012.

Russland støste loddemarked

Loddeeksporten endte på 393 millioner kroner 2013, etter en økning på fem prosent. Russland var det støste loddemarkedet i fjor med 170 millioner kroner, etter en økning på 42 prosent fra 2012. Kina tar andreplassen med 72 millioner kroner, etter en økning på tre prosent. Etter disse kommer Ukraina med 38 millioner og Litauen med 35 millioner kroner.