Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
30.10.2019

Pelagisk nedgang

Eksportnedgang første halvår

Norge eksporterte pelagisk fisk for 2,4 milliarder kroner i første halvår av 2015. Det er en nedgang på 12 prosent målt mot samme periode i fjor.

Sildeeksporten var på 889 millioner kroner, noe som er en nedgang på 32 prosent, mens makrelleksporten var på 856 millioner, en nedgang på 5 prosent.

I juni måned eksporterte Norge sild for 224 millioner kroner. Det er en nedgang på 2 prosent fra juni måned i fjor. Makrelleksporten var på 166 millioner, noe som er en økning på 55 prosent.

– Nedgangen i eksportverdien er hovedsaklig et resultat av lavere total sildekvote. Afrika er blitt et viktigere marked for oss i år enn tidligere. Det er gått mye makrell til Nigeria og mer av både sild og makrell til Egypt, sier Kristin Lien i Norges sjømatråd.

Nederland mottar mest sild

Det ble eksportert 44 000 tonn fryst hel sild i første halvår 2015, en nedgang på 34 prosent. Gjennomsnittsprisen på fryst hel sild var i første halvår på 8,67 kroner, noe som er en økning på 20 prosent fra året før. De største mottakerlandene for fryst hel sild har vært Nederland, Egypt, Ukraina og Litauen.

Det ble eksportert 29 000 tonn fryste sildefiletprodukter i første halvår 2015, en nedgang på 31 prosent. Gjennomsnittsprisen på fryste sildefiletprodukter har vært på 13,08 kroner, noe som er en økning på 15 prosent. De største mottakerlandene for fryste sildefiletprodukter har vært Tyskland, Polen, Litauen og Hviterussland.

I juni ble det totalt eksportert 10 000 tonn fryst hel sild. 70 prosent av eksporten gikk til Nederland og det meste var nordsjøsild til matjes anvendelse.

Nigeria største mottakerland for makrell

Norge eksporterte 73 000 tonn fryst hel makrell i første halvår 2015, noe som er en oppgang på 5 prosent. Gjennomsnittsprisen på fryst hel makrell var i første halvår 2015 på 10,63 kroner, noe som er en nedgang på 11 prosent. De største kjøperne var Nigeria, Kina og Tyrkia.

I juni ble det eksportert 14 000 tonn fryst hel makrell. Det meste av denne gikk til Nigeria.