Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
07.08.2015

Pelagisk Arena i Ålesund

Meld deg på!

FHF og Norges sjømatråd har gått sammen og arrangerer i år en felles konferanse for pelagisk sektor i Ålesund. Dagskonferansen holdes 25. august.

Pelagisk Arena holdes ved Scandic Parken Hotell 25. august.

Både FHF og Sjømatrådet har frem til nå hatt hver sine pelagiske samlinger, primært rettet mot de samme pelagiske næringsaktørene. Nå slår de sammen disse samlingene til ett felles arrangement.
I invitasjonen til dagskonferansen beskrives «Pelagisk Arena 2015» som en møteplass der du får med deg viktige presentasjoner og gode diskusjoner, alt under en felles pelagisk paraply.

Det er påmelding til arrangementet – klikk her for mer informasjon og påmelding.

Konferansen ledes av Thorvald Tande Jr og det er en rekke aktuelle tema som tas opp:

 • Russland/Tollunionen/Ukraina – eksportutvikling med sanksjonsregimet ved Katia Tribilustova, Eurofish
 • Turbulens i verdensøkonomien – Hva betyr det for renter, kronekurs og norsk fiskeeksport? Ved Elisabeth Holvik, SpareBank1-Gruppen
 • Fangstkontroll i notfiske – Ny teknologi som bidrar til et mer ressurs- og miljøvennlig notfiske ved Bjørn Erik Axelsen, Havforskningsinstituttet
 • Forvaltning av pelagiske fiskebestander ved statssekretær Amund Drønen Ringdal, Nærings- og fiskeridepartementet Sildetokt og bestandsestimering – hva skjer i 2016 ved Aril Slotte, Havforskningsinstituttet
 • Hva gjør vi når fisken svømmer fra tidligere avtaler? Ved Dorothy J. Dankel, Den Nordiske Marine Tenketanken og Universitetet i Bergen
 • Fiske eller spare på våre pelagiske ressurser? Ved administrerende direktør Paul Oma, Norges Sildesalgslag
 • Pelagisk løft – Økt bearbeiding av makrell ved Gunnar Domstein, Pelagia
 • The unique Norwegian mackerel – now and in the future ved Henrik V. Andersen, Sjømatrådet og koreansk importør
 • Fisheries in South Amerika – Reduction fisheries or human consumption? Ved Francisco Aldon, IFFO How to win the world for pelagic species? Ved David Hughes, Emeritus Professor of Food Marketing, Imperial College London

Paneldebatt – Pelagisk næring som investering:

 • Geir Robin Hoddevik, Global Fish As
 • Arne Møgster, Austevoll Seafood As
 • Tommy Torvanger, Nergård As
 • Johnny Lokøy, Endre Dyrøy As
 • Marius Ytterstad, Ytterstad Holding As