Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
19.12.2013

Påmelding på lodde

Frist 6. januar

Sildelaget gjø oppmerksom på at alle fartøy som ønsker å delta i loddefisket i Barentshavet i 2014 må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag innen 6. januar 2012.

Den norske totalkvoten for lodde i Barentshavet er på 38.980 tonn.

Alle fartøy som ønsker å delta i fisket etter lodde skal være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag senest i løpet av 6. januar 2014.

Påmelding skjer per e-post: paamelding@sildelaget.no

For detaljer og gruppekvoteinformasjon vises det fra Norges Sildesalslag tilforskriften for fiske etter lodde i Barentshavet i 2014