Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.03.2015

Organisasjonskurs i Svolvær

Fiskarlaget dekker oppholdet

Meld deg på organisasjonskurs trinn 1 som vi skal holde i Svolvær i mai. Kurset starter 20. mai med påmeldingsfrist 30. april.

Få fart på lokallaget! Dette er meldingen fra både oss i Nordland og i Vest. Begge avdelinger skal holde organisasjonskurs i vår og dette er en flott mulighet for deg som vil lære mer om organisasjonsarbeid.

Organisasjonskurs Trinn 1 er gratis for Fiskarlagets medlemmer og holdes for å bidra til grunnleggende innføring i organisasjonsarbeid og bevisstgjøring om rollen lokallaget har i lokalsamfunnet.
Fiskarlaget dekker reise og opphold både i Svolvær og i Bergen. Deltagerne vil bli ytterligere informert i forbindelse med påmelding.

Kurset tar for seg:
–     Organisasjonsoppbygging
–     Saksbehandling
–     Protokollføring
–     Mønsterlovene
–     Taleteknikk/ argumentasjonsteknikk
–     Praktisk trening i møteledelse/ årsmøtet i praksis
–     Aktuelle fiskeripolitiske saker i vårt område

Kursinfo Svolvær:
Kurset holdes ved Vestfjord Hotell Lofoten fra onsdag 20. – fredag 22. mai, med start klokken 12.00. Middag for kursdeltakerne begge kveldene. Kurset avsluttes fredag 22. mai med lunch klokken 12.00.

Påmeldingsfrist:  Torsdag 30. april kl. 12.00

Påmelding sendes: nordland@fiskarlaget.no     
eller laila@fiskarlaget.no eller på telefon: 75 54 40 70