Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
17.03.2015

Organisasjonskurs i Bergen

Fiskarlaget dekker oppholdet

Meld deg på organisasjonskurs trinn 1 som vi skal holde i Bergen i mai. Kurset starter 26. mai med påmeldingsfrist 5. mai.

Få fart på lokallaget! Dette er meldingen fra både oss i Vest og våre kolleger i Nordland. Begge avdelinger skal holde organisasjonskurs i vår og dette er en flott mulighet for deg som vil lære mer om organisasjonsarbeid.

Organisasjonskurs Trinn 1 er gratis for Fiskarlagets medlemmer og holdes for å bidra til grunnleggende innføring i organisasjonsarbeid og bevisstgjøring om rollen lokallaget har i lokalsamfunnet.
Fiskarlaget dekker reise og opphold både i Svolvær og i Bergen. Deltagerne vil bli ytterligere informert i forbindelse med påmelding.

Kurset tar for seg:
-Organisasjonsoppbygging
 -Saksbehandling
-Protokollføring
  Mønsterlovene
-Taleteknikk/ argumentasjonsteknikk
-Praktisk trening i møteledelse/ årsmøtet i praksis
-Aktuelle fiskeripolitiske saker i vårt område

Kursinfo Bergen:
Kurset holdes tirsdag 26. og onsdag 27. mai i Bergen. Middag for kursdeltakerne tirsdag kveld.
Kurssted er ennå ikke avklart. Mer informasjon vil bli gitt etter at påmeldingsfristen har gått ut.

Påmeldingsfrist: Tirsdag 5. mai
Påmelding sendes: vest@fiskarlaget.no eller på telefon 55 55 39 80 / 45 47 63 60.