Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
18.10.2017

Organisasjonskurs

11.-13. desember

Norges Fiskarlag arrangerer organisasjonskurs for medlemmer 11.-13. desember. Meld deg på via ditt regionlag innen 20. november.

Kurset holdes ved Scandic Hell Hotell i Stjørdal og er en del av Fiskarlagets medlemsskolering.

Kurstema

Kurset er lagt opp i bolker repetisjon og videreføring i grunnleggende og praktisk organisasjonsarbeid, med tema knyttet til: Møteledelse, avstemningsregler og lovverket.

En hel dag er satt av til forelesninger og gruppearbeid om kystsoneforvaltning og planleggingen i kystsonen.

Informasjon og innsikt i kvoteforhandlingene og kvoter er også kunnskap og innsikt som kurset legger opp til å formidle til medlemmene, samt at deltagerne skal fremføre og få tilbakemeldinger på egne innlegg som filmes og gjennomgås sammen i deltagergruppen.

Også Landsmøtet som holdes 1.-2. november står på agendaen. Generalsekretær Otto Gregussen deltar med et innlegg der han skal gå gjennom status og vegen videre for arbeidet i organisasjonen med bakgrunn i Landsmøtets vedtak både om organisasjonsutviklingen og de fiskeripolitiske sakene.

Praktisk

Deltagelsen er fri for medlemmene.

Det er ikke et krav, men en fordel at deltakerne har gjennomgått trinn I og trinn II for å kunne delta på trinn III. Litt erfaring fra organisasjonsarbeid vil også være en fordel både for den enkelte og kurset for øvrig.

Ta kontakt med ditt medlemslag for å melde interesse for deltagelse så snart som mulig.

-I tillegg til det reint faglige opplegget, vil det bli tid til sosialt samvær med mye god mat, sier kursansvarlig Knut Eriksen som ønsker deltagere fra hele landet velkommen til Stjørdal i desember.