Æresmedlemmer

13-01-2021
Norges Fiskarlag har i alt utnevnt 54 æresmedlemmer. Våre æresmedlemmer inviteres fast til våre landsmøter. Dette er medlemmer med fortid som markante tillitsvalgte eller med verv på ulike nivå i organisasjonenen. Æresmedlemmene utnevnes av Landsmøtet.
13-01-2021
Norges Fiskarlag ble stiftet i 1926 og det ble for første gang utnevnt æresmedlemmer under Landsmøtet i 1947. I alt er 54 hedret av organisasjonen siden den gang.
30-10-2019
Knut Werner Hansen fra Skjervøy i Troms er utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag. Han gis denne hederen for sitt omfattende arbeid for fiskernes sak. Utnevnelsen ble gjort av Landsmøtet 30. oktober 2019.
01-11-2017
Russiske Vasilij Nikitin (70) er som første utlending utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag. Vasilij Nikitin har væt sentral i Fiskarlagets samarbeid med russiske fiskeriorganisasjoner.
18-11-2015
Jan Skjævø var på Landsmøtet i 2015 en av tre som ble utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag.
18-11-2015
Under Fiskarlagets landsmøte i 2015, 18. november, ble Reidar Nilsenn sammen med Jan Skjævø og Johannes Nakken utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag.
14-11-2013
På andre dag av Fiskarlagets landsmøte i 2013, 14. november, ble Inge Halstensen sammen med Erling Skåtøy fra Egersund utnevnt til æresmedlem i Norges Fiskarlag.
14-11-2013
Landsmøtet innvoterte Erling Skåtøy fra Egersund som æresmedlem sammen med Inge Halstensen under landsmøtet 14. november 2013.
06-10-2011
Kåre Ludvigsen ble 6. oktober 2011 innvotert som nytt æresmedlem i Norges Fiskarlag. Det 44. Landsmøtet ga Tor Østervold den samme hederen.
06-10-2011
Norges Fiskarlags 44. landsmøte innvoterte to nye æresmedlemmer i 2011. Tor Østervold ble sammen med Kåre Ludvigsen denne hederen til del.
06-10-2011
Landsmøtet i 2009 innvoterte hele tre æresmedlemmer. 12. november ble Nils Olsen hedret med denne æresbevisningen sammen med Rudolf Johannessen og Øyvind Mårvik.
06-10-2011
12. november 2009 ble tre tillitsmenn i Norges Fiskarlag innvotert som nye æresmedlemmer. Sammen med Øyvind Mårvik ble Nils Olsen og Rudolf Johannessen også hedret.
06-10-2011
Rudolf Johannessen var en av de tre som ble utnevnt til nye æresmedlemmer under Landsmøtet i 2009. 12. november ble han innvotert sammen med Øyvind Mårvik og Nils Olsen.
06-10-2011
Landsmøtet i 2007 ble holdt 2.-4. november. Det 42. Landsmøtet ga en enstemmig tilslutning til at Einar Johansen fra Vadsø blir æresmedlem for sitt langvarige virke i og for organisasjonen.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.