Ansatte

Eli-Kristine Lund Dahl
Eli-Kristine Lund Dahl
Rådgiver
48 23 96 56
eli.kristine.lund@fiskarlaget.no

Eli-Kristine Lund Dahl er fra Medkila i Harstad og er fiskerikandidat fra universitetet i Tromsø. Som rådgiver skal hun arbeide med hele bredden av saker og oppgaver for fiskerne i nord.

Hun startet i stillingen 1. august 2018.

Eli-Kristine har siden 2011 studert og arbeidet med fagemner knyttet til fiskeri. I arbeidet med sin bachelorgrad hadde hun hovedfokus på ressursforvaltning, og masteroppgaven skrev hun knyttet til «trivselsparadokset» som ble funnet i Fiskerhelseundersøkelsen til SINTEF.

Der analyserte hun funnene som viser at kystfiskerne trives godt, til tross for at yrket både er utsatt for risiko og er fysisk krevende. Hun arbeider for øvrig nå også med artikkelstoff om masteroppgaven til det vitenskapelige tidsskriftet Marine Policy.

Hun har også tatt masteremner i kystsoneplanlegging og forvaltning, og enkeltfag om Norge-Russland-politikk, samt et ekstra fagemne om arktiske fiskerier ved Memorial University of Newfoundland.

Eli-Kristine arbeidet det siste året før ansettelsen i Fiskarlaget Nord som rådgiver i både Region Sør og Region Nord i Fiskeridirektoratet. Der har hun hatt oppgaver knyttet til fiskarmanntallet, ervervstillatelser, plansaker og innsamling av fiskeridata.

"Jeg har arbeidet med en del saksområder som berører fiskernes hverdag og håper dette skal være et godt grunnlag å ta med seg inn i det daglige arbeidet i Fiskarlaget Nord. Jeg ser frem til å komme i gang og bli kjent med organisasjonen", sier Eli-Kristine.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.