Siste fra landsmøtet

Siste fra landsmøtet
2019-10-30 09:00
Landsmøtet i gang
Trondheim 30.-31. oktober
Landsmøtet i gang
Gruppen "Klaff og Klaver" satte tonen og fikk landsmøtesalen med på "til havs stend vår hug"
Foto: Jan-Erik Indrestrand

Norges Fiskarlags Landsmøte 2019 er i gang. Drøyt 280 personer deltar under den to dager lange samlingen vi omtaler som Norges største fiskeripolitiske verksted. Du kan også se møtet på nett.

Landsmøtet åpner med et musikalsk innslag før leder Kjell Ingebrigtsen holder en kort minnetale over fiskere og æresmedlemmer som har gått bort.

Deretter holder han «Leders tale» som både ser tilbake og fremover, gitt at hovedsaken som skal behandles på Landsmøtet 2019 er organisasjonens respons på regjeringens kvotemelding.

Saken innledes av statssekretær Roy Angelvik og leder Kjell Ingebrigtsen før det inviteres til debatt. Saken skal vedtas i en sekvens torsdag formiddag.

  • Leders tale legges ut som egen sak på Fiskarlagets nettside i forbindelse med at Kjell Ingebrigtsen holder sin tale tirsdag formiddag.

Den andre hovedsaken på årets landsmøte er «Fremtidens fiskefartøy», der Agnar Lyng fra StadtYard AS innleder sammen med Jan Petter Børresen som er leder i Mannskapsseksjonen i Norges Fiskarlag.

Onsdag ettermiddag utnevnes et nytt æresmedlem i Fiskarlaget, samt at vår Sikkerhetspris og Kystkulturpris skal deles ut under Landsmøtemiddagen onsdag kveld.

Hvem er i salen?

Deltagerne i Norges Fiskarlags landsmøte er sammensatt av hele bredden i næringen.

De 69 delegatene er den primære gruppen i møtet, sammensatt av et representativt utvalg utsendinger fra de enkelte medlemslagene. Delegatene oppnevnes av det enkelte medlemslagets årsmøte.

Norges Fiskarlags landsstyre, æresmedlemmer, ulike nemnder og komiteer deltar også, til liks med de ansatte ved hovedkontoret i Trondheim og i medlemslagene/gruppeorganisasjonene.

For øvrig er det en rekke gjester fra flere departement, samt mange av næringspolitikerne fra Stortinget og fra regionale politiske nivå. Norske og utenlandske næringsorganisasjoner, samt en rekke etater og instanser med tilknytning til næringen er også representert i salen ved Scandic Nidelven i Trondheim.

Se Landsmøtet på nett

Hele landsmøtet kan ses på Fiskarlagets nettside. Gå inn via banneret helt øverst på hovedsiden og følg forhandlingene som pågår frem mot klokken 17 onsdag og fra 09-1430 på torsdag.

Saksdokumentene til de to hovedsakene kan du se under, i tillegg til sakslisten for møtet.

Design/utvikling: Luculentus as

Norges Fiskarlags nettsteder bruker informasjonskapsler for å forbedre brukeropplevelsen og samle inn informasjon om bruksmønstre. Vi bruker også denne informasjonen til analyseformål. Noen av disse er informasjonskapsler fra tredjepart.