Siste fra landsmøtet

Siste fra landsmøtet

19-11-2021
Kåre Heggebø kjenner seg velkommen i sin nye rolle som leder i Norges Fiskarlag. – Jeg liker å bidra til løsninger og vil være en lyttende leder, sier 61-åringen.
05-11-2021
Faren har «tvangsinnmeldt» sønnen i Fiskarlaget og 15-åringen sluttet å si «pappa» etter kort tid om bord. Håkon har det brenntravelt med å komme seg inn i fiskeryrket. Denne uka deltok han også på Landsmøtet.
04-11-2021
Kåre Heggebø er valgt til ny leder i Norges Fiskarlag. Det var delt innstilling fra valgnemnda til valget på ny leder i Fiskarlaget.
04-11-2021
– Jeg er glad i Norges Fiskarlag. Veldig glad. Jeg ønsker meg et sterkt, moderne og innflytelsesrikt Fiskarlag, sa Lisbeth Berg-Hansen da hun innledet på Landsmøtet.
04-11-2021
Landsmøtet har sluttet seg enstemmig til forslag til arbeidsprogram for 2021-2023.
03-11-2021
Lokalsamfunn og fartøyeiere vil slite med en slik ny straffeskatt som CO2-avgiften representerer. Det sa ungdomsrepresentant Tobias Rosendal Bech fra Fiskerlaget Sør i debatten om «Grønn omstilling i fiskeflåten.»
03-11-2021
Trøndelag Kysthistoriske museum er tildelt Norges Fiskarlags Kystkulturpris. Prisen ble delt ut på Fiskarlagets Landsmøte.
03-11-2021
Elise Kristin Kuntze (25) høstet applaus for sitt innlegg da landsmøtet debatterte sak 5 «Ny Regjering. Ny politikk?». Se også Landsmøtets vedtak i saken i dette oppslaget.
03-11-2021
Norsk Luftambulanse er gitt en gave på 25 000 kroner fra Norges Fiskarlags Landsmøte. Gaven gis for å støtte det viktige arbeidet stiftelsen gjør, også for norske fiskere.
03-11-2021
Landsmøtet ble onsdag informert og skolert av Likestillings- og diskrimineringsombudet om hvordan man best kan bygge et trygt arbeidsmiljø og arbeide med å skape holdninger mot trakassering.

Cookies Personvern

Design/utvikling: Luculentus as