Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
22.12.2017

Optimisme og 2018

God jul!

-Næringen er preget av optimisme og jeg gleder meg til 2018, sier leder Kjell Ingebrigtsen i sin julehilsen.

-Ved avslutningen av året vil jeg spesielt takke alle våre medlemmer. Det er betydningsfullt og avgjørende for vårt gjennomslag som organisasjon at vi har lojale medlemmer og fiskere som er opptatt av å stå sammen, sier leder Kjell Ingebrigtsen.

Mange interesser

Lederen i Fiskarlaget erkjenner samtidig at det er og kan være utfordrende å forene interesser mellom landsdeler og driftsgrupper i en så fragmentert næring som fiskeriene.

-Vi har mange ulike interesser som skal tas hensyn til. Arbeidet med organisasjonsprosessen i Fiskarlaget har likevel vist meg at vi bygger for fremtiden og rigger organisasjonen til å møte både vår egen og den generelle samfunnsutviklingen. Jeg er opptatt av å lede en organisasjon som kan favne vidt og fremstå samlende for våre medlemmer. Jeg håper også på økt tilslutning i 2018 slik at vi kan gjøre en enda bedre jobb for norsk fiskerinæring og norske fiskere, sier Kjell Ingebrigtsen.

Optimisme

Kjell Ingebrigtsen sier han også gleder seg over at det er mange som både bygger nytt og får nye båter og utstyr.

-Jeg tar dette som et tegn på optimisme og fremtidstro. Næringen har til alle tider vært preget av at fiskeren selv er med på å utvikle næringen og dette er noe jeg spesielt er stolt av knyttet til det å lede Norges Fiskarlag. Gårsdagens kvartalsrapport fra FHF viser også at det gjøres mye næringsfaglig godt arbeid der fisker, forsker og leverandør samarbeider for å utvikle næringen.

Mange positive faktorer

Råfisklaget melder om ny omsetningsrekord fra norske fiskere, mens sildelaget har høyt volum og litt lavere omsetning i 2017 enn året før.

-Alt i alt synes det som om 2017 har vært et godt år i næringen. Sammen med signalene for utviklingen ser jeg derfor frem mot 2018 med stor tro på at norske fiskere tar nye steg både innen utvikling og verdiskaping for næringen.

-Jeg vil ønske både medlemmer, uorganiserte fiskere og alle våre samarbeidspartnere en riktig god jul og et godt nytt år! 

Norges Fiskarlag vil takke alle medlemmer og samarbeidspartnere for et godt samarbeid i 2017.