Dette er en arkivert artikkel fra gammel nettside. Formateringsfeil og mangler kan forekomme.
21.09.2015

Oppstart for viktig utvalg

Faglig utvalg for ressursforskning

-Møtet var et typisk oppstartmøte der vi gikk gjennom mandatet og la en plan for arbeidet fremover, sier Kjell Ingebrigtsen etter at det første møtet i det regjeringsoppnevnte utvalget for ressursforskning nå er gjennomført.

Kjell Ingebrigtsen leder arbeidet i det nye utvalget og sier oppstartmøtet i Tromsø var konstruktivt.

-Det tegner godt for arbeidet som skal gjøres at utvalget fremstår som godt sammensatt. Formålet med utvalget er å gi myndighetene gode innspill om forsking og bestandsovervåkning slik at både politikerne og forskerne blir bedre i stand til å sette et riktig ressursuttak, sier Kjell Ingebrigtsen.

Det nye utvalget skal ha minst to årlige møter og det neste møte skal holdes i Fiskarlagets lokaler i Trondheim 12. november.